Generell information om Fotoceller

Generell information om Fotoceller Generell information om Fotoceller

Hur fungerar en fotocell?
Fotocell är samlingsnamnet för sensorer som använder ljus för att detektera olika objekt.
Den ljusstråle som skickas ut av optiken (emitter) reflekteras och detekteras (receiver) på olika vis beroende på sensorteknik.
En fiber sensor eller laser sensor är också en typ av fotocell.

 

Sändare/mottagare (Thru-beam)
Består av två separata enheter, en sändare och en mottagare. Objektet bryter ljusstrålen mellan sändaren och mottagaren

undefined

Fördelar
•Möjliggör mycket långa avkänningsavstånd (upp till 50m)
•Säker avkänning med bra repeternoggrannhet
•Okänslig för material, färg och form på objekt
•Detektering av små objekt
•Klarar att arbeta i smutsig miljö

Nackdelar
•Två enheter
•Kan vara problem med transparenta objekt.

 

Reflektoravkänning (Retroreflective)
Sändare och mottagare i samma enhet där ljuset reflekteras av en reflektor. Detektering indikeras av att objektet hindrar det reflekterade ljuset att nå mottagaren. 
För att detektera blanka och transparenta föremål bör ett polarisationsfilter användas. Detta gör att man undviker spökreflexer från blanka föremål. Fotocellen med polarisationsfilter tar bara emot ljus som har studsat på en polariserande reflektor.

undefined

Fördelar
•Långa avkänningsavstånd (varierar beroende på kvalitet & storlek på reflektor)
•Okänslig för material, färg och form på objekt
•Detekterar blanka objekt med polarisationsfilter
•Mindre kabeldragning (endast en enhet)
•Kräver mindre utrymme pga endast en enhet

Nackdelar 
•Kan vara problem med transparenta objekt (Det finns särskilda fotoceller mot reflektor för dessa applikationer)

Viktigt att tänka på är att reflektorn bör vara mindre än objektet som skall detekteras för att uppnå bästa resultat.

 

Direktavkänning (Reflective)
Sändaren och mottagaren i samma enhet där ljuset reflekteras direkt via objektet. 
Avkänningsavståndet varierar kraftigt beroende av objektets färg, form och material.

Beroende på omgivande miljö kan olika typer av funktionalitet väljas:
Bakgrundsavbländande - ljusstrålen reflekteras mot ett föremål. Med hjälp av trianguleringsprincipen, detekterar man inte föremål som är längre bort än avkänningsområdet. Ljuset som reflekteras från dem som befinner sig utanför avkänningsområdet träffar inte mottagaren.
Förgrundsavbländande - ljusstrålen reflekteras mot ett föremål. Med hjälp av trianguleringsprincipen, detekteras inte föremål som är närmare än avkänningsområdet. Ljuset som reflekteras från dem träffar inte mottagaren.
Fixerat fokus - Denna lösning är förgrunds- och bakgrundsavbländad. ljusstrålen reflekteras mot ett föremål. Med hjälp av trianguleringsprincipen, detekterar man bara föremål som befinner sig i avkänningsområdet.

undefined

Fördelar
•Enkel installation
   - endast en enhet
   - Inget behov av noggrann inställning av ljusstråle.

Nackdelar 
•Korta avkänningsavstånd
•Avkänningsavstånd varierar med färg och form

Vanliga fotocell sensorer är "EQ30" / "CX-400" / "CY" / "EX-10" / "EX-20" / "EX-30" / "M18" / "CY-100"

 

Fiberoptik
Sändaren och mottagaren finns i samma enhet (förstärkare). Med fiberoptiska ledare leds ljuset fram till detekteringsstället. 
Med fibern väljer man om man vill ha sändare/mottagare eller direktavkänning på objektet.

Fördelar
•Tar mycket liten plats
•Hög noggrannhet och klarar att detektera små föremål
•Klarar höga temperaturer
•Finns med olika färger på ljuskällan för färgmärkesdetektering

Nackdelar 
•Korta avkänningsavstånd
•Kräver separat förstärkare

Vanliga lasersensorer är "FX-100" / "FX-300" / "FX-500" och "FZ-10" (färgdetektering)

 

Laser
Laserfotoceller finns som:
- Sändare/mottagare 
- Polariserad reflektoravkänning
- Direktavkänning 
- Bakgrundsavbländad direktavkänning

En av fördelarna med laserljuset är att det ger en tydlig röd punkt på avkänningsstället vilket underlättar inställningen. 
I laserns fokuseringspunkt har man väldigt hög precision. Det intensiva ljuset ger laserfotocellerna även hög tålighet mot smuts. De flesta av Panasonics lasergivare är av laserklass 1 eller 2, vilket är en laserstråle som är ofarlig för friska ögon under normala arbetsförhållanden. Det är dock inte lämpligt att stirra rakt in i en laserstråle. Av denna anledning är givarna därför försedda med ett varningsmärke.

Vanliga lasersensorer är "LS" och "EX-L200"

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

Panasonic Industry

Panasonic Group har genomfört en stor omorganisering. Tack vare omorganiseringen tydliggörs företagets olika segment. Produkterna som vi erbjuder, erbjuds nu genom Panasonic Indu…

Läs mer om leverantören