Kommunikationsenhet

Vi får ofta frågan om det inte är möjligt att läsa av, logga & justera olika sensorer & givare. Panasonic har nu en lösning på detta som kan kommunicera via CC-Link, EtherCAT eller DeviceNet.

  

Genom att använda dig av denna typ av lösning förenklar du din vardag.

  

  • Enkel avläsning & justering av tröskelvärden i slutet område såsom renrum.
  • Fjärrstyra & ändra inställningar vid skifte till ny produkt i din produktion.
  • Planera förebyggande underhåll genom ständig fjärravläsning.
Kommunikationsenhet för CC-Link SC-GU3-01

Denna enhet omvandlar en sensors utsignal till att kommunicera via CC-Link. Du kan enkelt se din sensorers värden direkt på din dataskärm och även ladda ner ny…

Kommunikationsenhet för DeviceNet SC-GU3-02

Denna enhet omvandlar en sensors utsignal till att kommunicera via DeviceNet. Du kan enkelt se din sensorers värden direkt på din dataskärm och även ladda ner …

Kommunikationsenhet för EtherCAT SC-GU3-03

Denna enhet omvandlar en sensors utsignal till att kommunicera via EtherCAT. Du kan enkelt se din sensorers värden direkt på din dataskärm och även ladda ner n…

Avslutningsenhet för förstärkare utan optisk kommunikation SC-GU-EU

Om du har förstärkare som hanterar optisk kommunikation och även vill kunna koppla in förstärkare utan optisk kommunikation skall du använda enheten SC-GU3-EU…

Monteringsenhet för förstärkare SC-71

Förenklar montering av upp till 16 förstärkare. Du tar enkelt bort en förstärkare med en knapptryckning vid t ex utbyte eller service av din utrustning.

Fun…