Wire-moduler

Wire-moduler/dragvajer används med fördel som alternativ till linjära mätskalor när det inte ställs lika höga krav på precision. En fjäderbelastad vajer dras ut från modulen och pulsgivaren ger ifrån sig korresponderande avstånd för senare bearbetning i styrsystemet/ displayen.

Fördelen med Wire-Moduler/dragvajer är framförallt att den enkla installationen som gör dem till ett attraktivt alternativ vid t.ex. retrofit.

En komplett wire-modul lösning består av en wire-modul samt tillhörande utvärderingsenhet som t.ex en pulsgivare (absoluta eller inkrementella) eller en enkel potentiometer.

Här är en film som tydligt beskriver funktionen hos en dragvajer modul