Allmänt om wire-moduler

Wire-moduler används med fördel för mätning av linjära rörelser där det annars är svårt att installera mätskalor.

Dimensionering och installation av dragvajer moduler Fakta om dragvajer moduler

Dimensionering:

Vid val av wire-modul måste naturligtvis hänsyn tas hur långt slaget (sträckan som man vill mäta). Här finns från Acumo AB ett urval som spä…