Wire-moduler med encoder

Med dessa enheter kan du beställa en komplett enhet med såväl mekaniken som en ”matchad” pulsgivare.  Mätlängden och utsignalen bestäms av vald modell, du kan bl.a välja mellan utsignal med absolutgivare direkt till fältbuss (CAN, Profibus etc) , SSI, SIN/COS eller en enkel vanlig inkrementell A,B utgång, SIN/COS etc.

Wire-modul för inbyggnad i hydraulcylindrar Wire-modul SGH10

 • Robust design i aluminium
 • Enkel installation, ingen borrning i kolvstången be…
Wire-modul < 2,0 meter mätlängd med integrerad inkrementalgivare Wire-modul SG10
 • Kompakt utförande
 • Enkel installation
 • Omgivnings temperatur -10.. +80 grader
 • Wire: Plastbelagt  rostfristål
 • Kraft för utdragning: 2 N
 • IP 50
Wire-modul <3,0 meter mätlängd med integrerad CAN absolutgivare Wire-modul SG30
 • Robust design i aluminium/plast
 • Avrinningshål för kondensmiljöer
 • Enkel installation
 • Omgivnings temperatur -40.. +80 grader
 • Wire i plastbelagd ro…
Wire-modul < 6,0 meter mätlängd med integrerad absolut/inkrementalgivare Wire-modul SG60
 • Robust design i aluminium/plast
 • Enkel installation
 • Omgivnings temperatur -40.. +80 grader
 • Wire i rostfritt, plastbelagd stålwire eller fallskärmsli…
Wire-modul <12,0 meter mätlängd med integrerad absolut/inkrementalgivare Wire-modul SG120
 • Robust design i aluminium/plast
 • Enkel installation
 • Omgivnings temperatur -20.. +80 grader
 • Wire i rostfritt, plastbelagd stålwire eller fallskärmsli…
Wire-modul < 15,0 meter mätlängd med integrerad absolut/inkrementalgivare Wire-modul SGL135
 • Robust design i aluminium
 • Enkel installation
 • Omgivnings temperatur -20.. +80 grader
 • Wire i rostfritt, plastbelagd stålwire eller fallskärmslina