Wire-modul <3,0 meter mätlängd med integrerad CAN absolutgivare

Wire-modul <3,0 meter mätlängd med integrerad CAN absolutgivare Wire-modul SG30

  • Robust design i aluminium/plast
  • Avrinningshål för kondensmiljöer
  • Enkel installation
  • Omgivnings temperatur -40.. +80 grader
  • Wire i plastbelagd rostfristålwire
  • Kraft för utdragning: 3 N
  • IP63
  • Trumstorlek: 200 mm/varv
  • Absolutgivare med CAN

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören