Wire-modul metall < 2,0 meter mätlängd med potentiometer/ analogutgång

Wire-modul metall < 2,0 meter mätlängd med potentiometer/ analogutgång Wire-modul SG20

  • Kompakt utförande av vajer modulen
  • Enkel installation
  • Omgivnings temperatur -10.. +80 grader
  • Drag vajer: Plastbelagt  rostfristål
  • Kraft för utdragning av vajer: 2 N/11N
  • IP 50
  • Trumstorlek: 100 mm/varv
  • Utgång: 10 k ohm eller 4..20mA resp 0..10V

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören