Absolut linjärgivare magnetisk 10 um repeterbar noggrannhet

Absolut linjärgivare magnetisk 10 um repeterbar noggrannhet MSA501

  • SSI utgång alt. RS485 med SIKONET samt Sin/Cos eller digitalt
  • Upplösning 1 um
  • Max längd på skalan 10,24 meter
  • Avstånd mellan givare och skala <1,3 mm
  • Metallkapslad
  • Lämplig skala MBA501
  • Gateway till fältbuss IF09

Kontaktperson

Ulf Persson

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören