Display med integrerad linjärgivare

Display med integrerad linjärgivare MA508/1

  • Noggrannhet 0,1 mm
  • Batteridriven
  • Upptill 10 års livslängd
  • Programmeras med PTM
  • Lämplig skala MB500 resp MBR500
  • Kan levereras med givaren i displayen
  • Kan levereras med givaren externt (<2 m)

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören