Givare till linjärskala / Cirkulärskala digital 25 um repeterbar noggrannhet

Givare till linjärskala / Cirkulärskala digital 25 um repeterbar noggrannhet MSK210

  • Kan levereras med integrerad refferens i skalan
  • Magnetsisk princip på linjärskalan
  • Upplösning 25 um
  • Avstånd mellan givare och skala <1 mm
  • Plast kapslad
  • Utsignal: LD eller RS422 med A, B och refferens
  • Lämplig skala MB200MR200 (cirkulär med bärare), MBR200 (cirkulär utan bärare)

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören